CÔNG TY TNHH NE VON

Dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Tất cả sản phẩm thiết bị đóng cắt mang nhãn hiệu Shihlin được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Ne Von tại thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ được bảo hành theo quy định như sau:

  • Thời hạn bảo hành sản phẩm được căn cứ dựa trên tem bảo hành được dán trên sản phẩm. Trong trường hợp sản phẩm không còn tem bảo hành thì Công ty TNHH Ne Von sẽ từ chối nhận bảo hành sản phẩm đó.
  • MCCB, MCB bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  • ACB bảo hành  3 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  • Khởi động từ , Tụ Bù, Cuộn Kháng, Biến Tần bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.


Các Bài Viết khác