CÔNG TY TNHH NE VON

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 7/2022

Triễn lãm diễn ra vào ngày 20~22/7/2022 tại Trung tâm triễn lãm SECC

Chung Cư Mỹ Đình Plaza 2 - Hà Nội

Chung Cư Mỹ Đình Plaza 2 - Hà Nội

Các nhà máy thuộc Tập Đoàn Pou Chen

Hệ thống nhà máy thuộc Tập Đoàn Pou Chen ( Pou Yuen, Yu De, Pou Hung, Pou Li...)

Hội Nghị Giới Thiệu Sản Phẩm Mới tại TPHCM

Hội nghị diễn ra vào ngày 17/04/2018

Hội Thảo Thiết Bị Điện Shihlin tại Hà Nội

Hộ thảo diển ra vào ngày 05/05/2017

Khu Vực Đông Nam Bộ

Nhà máy Far Eastern Polytex tại Khu Công Nghiệp Bàu Bàng

Trung Tâm Thương Mại Parkson

Trung Tâm Thương Mại Parkson Flemington tại Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chung Cư Him Lam A3 Riverside – TP.HCM 2014

Chung Cư Him Lam A3 Riverside – TP.HCM 2014

Chung Cư Him Lam Chợ Lớn – TP.HCM 2014

Chung Cư Him Lam Chợ Lớn – TP.HCM 2014