CÔNG TY TNHH NE VON

Quyền lợi nhân viên

 • – Bảo hiểm xã hội

  – Bảo hiểm y tế

  – Bảo hiểm thất nghiệp

  – Bảo hiểm tai nạn theo luật định

  -Thời gian làm việc  từ thứ Hai – thứ Bảy; Sáng từ (8:00 – 12:00) , Chiều từ (13:00 – 17:00)

  – Lương thưởng và các phúc lợi khác

CÔNG TY TNHH NE VON